رأی وحدت رویه شماره 803 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری

در ابتدا متن رای وحدت رویه می آید ، سپس برای خواندن متن کامل ( شرح موضوع ، نظر دادستان یا نماینده ی ایشان ) لینک آن در سامانه ملی قوانین و روزنامه رسمی آورده شده است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌ عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌ های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

متن از سامانه ملی قوانین

متن از روزنامه رسمی

خواندن مطلب  رأي وحدت رويه شماره 801 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع : عدم صلاحيت كميسيون رفع تداخلات نسبت به رسيدگي به دعوي خلع يد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید