رأی وحدت رویه شماره 806هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : عدم مسؤولیت بیمه ‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی

در ابتدا متن رای وحدت رویه می آید ، سپس برای خواندن متن کامل ( شرح موضوع ، نظر دادستان یا نماینده ی ایشان ) لینک آن در سامانه ملی قوانین و روزنامه رسمی آورده شده است
رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵، گرچه پرداخت خسارت به زیان ‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش ‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان ‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس ‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان ‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین ‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش ‌بینی شده و این آیین ‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌ گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌ گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه ‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

خواندن مطلب  رأی وحدت رویه شماره 808هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : قابليت فرجام آراي صادره درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص كه جمع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است

متن از سامانه ملی قوانین

متن از روزنامه رسمی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید