یک نمونه قرارداد استاندارد اجاره اماکن مسکونی ، خدمت همراهان عدل پیما

اگر قبل از بروز اختلاف بین طرفین محکم کاری های لازم صورت گرفته باشد کمتر شاهد طرح دعوا و مراجعه به محاکم خواهیم بود
اولین قدم مکتوب کردن تعهداتی است که هر یک از طرفین باید برعهده بگیرند و مشخص کنند تا چه تاریخی باید نسبت به انجام تعهد اقدام نمایند
مثلا اجاره یک واحد مسکونی را در نظر بگیرید اگر مستاجر متعهد به رنگ آمیزی خانه با کیفیت مطلوب در هنگام اتمام قرارداد بوده ولی به صورت مکتوب چنین موردی در قرارداد نباشد و مستاجر منکر چنین تعهدی باشد بار اثبات بر گردن موجر افتاده و اوست که باید ثابت کند که یکی از توافقات رنگ آمیزی بوده است
البته در قرارداد های اجاره معمولا چون طرفین شناختی از هم ندارند محکم کاری های لازم از قبیل قرارداد مکتوب با امضای حداقل دو نفر شاهد ، رسید تحویل شدن سالم مورد اجاره به مستاجر و مبلغ معینی ودیعه ( قرض الحسنه و موارد لازم دیگر صورت می گیرد
در ادامه این نوشته یک نمونه قرارداد اجاره که سعی شده حداقل نیاز ها را تامین کند و به نفع هر دو طرف یعنی موجر به عنوان مالک منافع و مستاجر به عنوان متقاضی استفاده از منافع عین مستاجره ، خدمتتان تقدیم گردد
نکته : وقتی موجر به عنوان مثال خانه ی خود را به اجاره می گذارد دیگر تا اتمام قرارداد اجاره مالک منافع خانه نخواهد بود و اگر با ورود به منزل و ممانعت از ورود مستاجر به ملک مانع استفاده او گردد اینگونه اقدامات وصف کیفری داشته و قابل مجازات است لذا نگارش یک قرارداد محکم مانع بروز اختلاف و درگیری های احتمالی خواهد شد

یک نمونه قرارداد با شرایط استاندارد
به نام دوست

ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- موجر……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کد ملی…………………………………. متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………………….
۲-۱- مستأجر………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………. صادره از ………………………… کد ملی ………………………………………….. متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………………….
ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارتست از تملیک منافع ۶دانگ واحد مسکونی واقع در ……………………………………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ………….. فرعی از …………… اصلی …………….. به مساحت ۱۰۰متر مربع دارای سند مالکیت بنام ……………………………………………. مشتمل بر ۲اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی دارای شوفاژ کولر/ پارکینگ دارای تلفن به شماره …………………………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده ۳ : مدت اجاره
مدت اجاره …………………………………………………… ماه شمسی از تاریخ / / ۱۴ الی / / ۱۴ می باشد .
ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت
۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………….. ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ ………………………………………….. ریال که در آخر هر ماه به موجب انتقال وجه به شماره کارت ………………………………………………. به نام………………………… پرداخت می شود .
۲-۴- مبلــغ …………………………………………………… ریال از طرف مستأجر بعنوان قرض الحسنه به کارت بانکی به نام ……………………………………………………….. پرداخـــت شـــد معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .
۳-۴- اجاره بها در طول مدت این قرارداد جز با توافق طرفین ، قابل تغییر نیست .
ماده ۵ : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۴ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر تسلیم کند .
ماده ۶ : شرایط و آثار قرارداد
۱-۶- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و می تواند همراه خانواده جمعا ……..نفر از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، موجر حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف مستاجر خواهد داشت.
۳-۶ در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .
۴-۶- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .
۵-۶- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .
۵-۶پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .
۷-۶- تعمیرات اساسی با موجر است .
۸-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
۹-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .
۱۰-۶ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و با ارایه فاکتور هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
۱۱-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
۱۲-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بعنوان وجه التزام عدم انجام تخلیه ملک بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر وجه التزام ناشی ازعدم تخلیه راس تاریخ مقرر ملک با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .
ماده ۷
کلیه خیارات به استثنای خیار غبن و تدلیس از طرفین ساقط گردید .
ماده ۸
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود .
ماده ۹
به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .

خواندن مطلب  حمله تروریستی در کرمان محکوم است/ لزوم برخورد قاطع با عاملان این جنایت

ماده ۱۰ این قرارداد در دو نسخه و درتاریخ ………………………. به امضای طرفین رسید و هر دو نسخه اعتبار یکسانی دارند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید