نحوه کپی گرفتن از اوراق پرونده + نمونه لایحه ی درخواست مطالعه پرونده

چه در پرونده های حقوقی و چه در پرونده های کیفری گاهی پیش می‌آید که لازم باشد از اوراق پرونده کپی تهیه نماییم
در کل محدودیتی برای اصحاب دعوا برای این درخواست وجود ندارد اما در دعاوی حقوقی فقط در مواردی خاص و در پرونده های کیفری اگر تهیه کپی یا مطالعه پرونده خللی به جریان تحقیقات وارد نماید و همچنین در پرونده های امنیتی و منافی عفت محدودیت و موانعی وجود دارد
ماده مرتبط از قانون آیین دادرسی مدنی( پرونده های حقوقی )

ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌ نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌ صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌ این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۰- شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

خواندن مطلب  فعال سازی سرویس پیامک تماس های از دست رفته در همراه اول و ایرانسل

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

در ادامه متن نظریه مشورتی در همین رابطه را می‌آورم و در انتهای مطلب نمونه متن لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده را آورده‌ام

متن نظریه

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۰۱۳
شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۰۱۳ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

استعلام :
با توجه به رویه‌های مختلف همکاران محترم قضایی در خصوص اینکه طرفین پرونده‌های حقوقی حق دریافت تصویر و فتوکپی از چه اوراقی از پرونده از جمله صورت جلسه دادگاه اظهارات گواهان و … را دارند لطفا نظر آن اداره را در خصوص مجاز یا ممنوع بودن و حقوق اصحاب دعوی در این موارد و تکلیف دادگاه اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده (از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و …) را با هزینه مشخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.
منبع نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

خواندن مطلب  ارتشا ، مجازات مرتشی و راشی/ عدم مجازات راشی در صورت گزارش موضوع

@

حال رسیدیم به متن لایحه
در پرونده حقوقی خواهان به کسی می‌گویند که دعوایی را علیه دیگری مطرح می نماید و طرف مقابل او خوانده نامیده می‌شود
اما در پرونده های کیفری به کسی که از دیگری شکایت دارد شاکی و به طرف او متهم می‌گویند
بنابراین متن زیر را خودتان حسب نیاز ویرایش نمایید مثلاً اگر می‌خواهید آن را در یک پرونده کیفری استفاده کنید که در دادسرا در حال انجام تحقیقات است به جای دادگاه از عبارت شعبه دادیاری یا حسب مورد بازپرسی استفاده و به جای خوانده یا خواهان از عبارت متهم یا شاکی استفاده نمایید

ریاست محترم شعبه … دادگاه …
با سلام، با احترام به استحضار می رساند:
اینجانب ..‌. خواهان / خوانده در کلاسه پرونده … و به شماره بایگانی … درخواست مطالعه پرونده و عند الزوم دریافت روگرفت (کپی) از اوراق پرونده را در راستای تدارک دفاع دارم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید