مطالبه ی مهریه و مراحلی که باید طی شود

زوجه در ابتدا باید مطابق ماده‌ی ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه‌ی ریاست محترم قوه قضائیه به دفترخانه ی ازدواجی که عقد نکاح در آنجا به ثبت رسمی رسیده مراجعه و درخواست صدور اجرائیه بنماید پس از آن اجرائیات ثبت با سه استعلام نسبت به روشن شدن اموالی که به طور رسمی به نام زوج است اقدام می نماید
اگر تا دو ماه هیچ مالی شناسایی نشد و یا بعد از شش ماه در صورت ناتمام ماندن موضوع زوجه با انصراف از ادامه پرونده ثبتی از طریق طرح دادخواست به دادگاه ، مهریه اش را مطالبه می نماید
نکته : اگر دفترخانه ازدواج در مکانی غیر از محل سکونت شماست حتما باید حداقل برای یکبار به آن مراجعه و پس از انجام مراحل صدور اجرائیه ، درخواست انتقال ادامه مراحل به ثبت محل زندگی خود را داشته باشید

خواندن مطلب  مجموعه آرای وحدت رویه سال 1401 دیوان عالی کشور به صورت PDF

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید