قتل و وضعیت ارث بردن قاتل از اموال و دیه مقتول

گاهی اوقات ممکن است فردی باعث مرگ یکی از عزیزان خود شود مواردی از قبیل تصادف رانندگی و یا در آمدن لوله بخاری ، که اگر شرایط قتل عمدیا شبه عمد یا خطای محض بر فعل صدق نماید قاتل نسبت به اموال به جا مانده از مقتول با موانعی مواجه می شود
اگر فردی با این گمان که با قتل دیگری به عنوان ورثه صاحب اموال مقتول می شود مثلا خاله ی پیرش که ورثه ی دیگری ندارد را به قتل برساند و در چنگال عقاب عدالت گرفتار شود دیگر هیچ ارثی از اموال خاله ی خود نخواهد برد در همین مثال اگر وراث دیگری هم در میان باشند سهم قاتل به نسبت تعیین شده در قانون بین آن ها تقسیم می شود ( انگار قاتل از اول جزو ورثه نبوده است )
در جای دیگر اگر همین فرد خاله ی خود را در هنگام تمرین رانندگی و به دلیل عدم مهارت به قتل برساند از دیه خاله ارث نخواهد برد

ماده مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۴۵۱ ـ در صورتی ‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی‌ که خطای محض یا شبه‌ عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌ برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

از قانون مدنی :
ماده ۸۸۰ – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مُوَرِث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا بشرکت دیگری.
ماده ۸۸۱ در صورتی که قتل عمدی مُوَرِث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

خواندن مطلب  تامین دلیل چیست + یک نمونه برای آشنایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید