شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی که در قباله ازدواج ذکر شده + نکاتی برای زوجین بالقوه ، قبل از امضای شروط مندرج در عقدنامه

یکی از شروط مهم مندرج در قباله ازدواج ( عقدنامه ) شرط تنصیف دارایی است به این معنا که اگر زوج (شوهر ) بخواهد زوجه را بدون دلیل طلاق دهد باید تا نصف دارایی که از زمان نکاح تا جاری شدن صیغه طلاق به دست آورده را ، با نظر دادگاه به زوجه بپردازد
از توضیح بالا در می یابیم اگر درخواست طلاق از طرف زوجه باشد و همچنین در صورت با دلیل بودن درخواست طلاق از طرف زوج شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد
مواردی که برای مرد می تواند دلیل موجه محسوب گردد عدم تمکین زوجه و وجود مشکلات اخلاقی ( حسن رفتار و اخلاق ) همسرش می باشد که در صورت احراز ، زوجه نمی تواند تقاضایی در مورد اموال زوج در ارتباط با تنصیف دارایی داشته باشد
به صورت تیتروار شرایط عبارت اند از :
۱_ طلاق به درخواست شوهر باشد
۲_ طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه یا عدم حسن رفتار و اخلاق او نباشد
۳ _ در قباله ازدواج شرط خلاف آن نشده باشد
۴ _ زوج بعد نکاح اموال را به دست آورده باشد ( اموال قبل نکاح را نمی توان لحاظ نمود )
۵ _ اموال در زمان طلاق در مالکیت زوج باشد (ممکن است زوج اموال را قبل از درخواست طلاق ، به دیگری صلح کند یا بفروشد )
۶_ طلاق ثبت شده باشد و به صرف درخواست طلاق ، شرط تنصیف محقق نمی شود
در کل اگر زوجین قیود شرط تنصیف را با توافق هم تغییر دهند بهتر خواهد شد مثلا اگر شرط شود : در صورتی که درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم حسن اخلاق زوج یا عسر و حرج ناشی از عدم انجام وظایف شوهر باشد ، زوج مکلف است تمام اموالی را که دارد ، چه از زمان نکاح یا قبل از آن به دست آورده یا به او ارث رسیده است را به صورت مساوی با زوجه تقسیم نماید
حال برویم به عنوان بعدی که با کمی دقت جلوی بسیاری از اختلافات را خواهد گرفت . وقتی دختر و پسر به همراه خانواده به دفترخانه ازدواج برای عقد مراجعه می کنند لازم است شروطی را به امضا برسانند و اگر نکته ای دارند در همان متن درج نمایند گاهی اتفاق می افتد که مثلا اگر ادامه تحصیل زوجه یا اجازه خروج از کشور یا داشتن شغل در متن ذکر نگردد در آینده اختلافاتی را برای طرفین به وجود بیاورد
بنابراین پیشگیری بهترین درمان است و باید با آینده نگری مانع بروز مشکلات گردید و اگر توافقی در خصوص مهریه یا آینده شغلی طرفین شده است در قباله ازدواج مکتوب گردد
و کلام آخر
همین شرط تنصیف دارایی اگر به درستی تغییر یابد یکی از موارد توجیحی برای کاهش میزان مهریه خواهد بود و خیال آقا داماد و عروس خانم راحت تر می شود چون نه مهریه را سنگین گرفته اند و نه با کاهش مهریه و بروز اختلاف احتمالی، خانم بیش از اندازه ضرر خواهد کرد (( اگر چه در عرف مهریه را پشتوانه ای برای خانم می دانند )

خواندن مطلب  قتل و وضعیت ارث بردن قاتل از اموال و دیه مقتول

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید