توییتر تعدادی از حقوق دانان ، که دنبال کردن آن ها مفید خواهد بود

آقای عیسی امینی

https://twitter.com/AminiEisa

آقای محسن برهانی

https://twitter.com/borhanimohsen1

آقای علی مجتهدزاده

https://twitter.com/alimojtahedzad3

آقای محمد هادی جعفرپور

https://twitter.com/jafarpour_ramin

آقای محمدرضا رهبرپور

https://twitter.com/mrrahbarpour

آقای علی اکبر گرجی

https://twitter.com/dr_gorji

آقای محمود صادقی

https://twitter.com/mah_sadeghi

آقای جلیل محبی

https://twitter.com/jalilmohebby

آقای جلیل مالکی

https://twitter.com/MalekiJalil

آقای کارن روحانی

https://twitter.com/karanrohani

آقای سهیل طاهری

https://twitter.com/dr_soheiltaheri

خواندن مطلب  شماره جدید دوفصلنامه «راه وکالت» کانون وکلای دادگستری گیلان منتشر شد. ( شماره 28 )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید