تامین دلیل چیست + یک نمونه برای آشنایی

تامین دلیل به معنی صورت برداری از دلیل و حفظ آن برای آینده است.
مطابق ماده ۱۵۰ قانون آ.د.م ، تقاضای تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا هنگام دادرسی مطرح گردد. تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلیل در حوزه آن واقع شده است . در غالب موارد نیاز به اخذ تأمین دلیل قبل از طرح دعوا به وجود می‌آید که باید دادخواست تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال گردد.
در برگه‌ی دادخواست در ستون خواهان نام خود و در ستون خوانده نام طرف مقابل را باید بنویسید که البته در مواردی مثل خسارت به خودرو پارک شده و مشخص نبودن راننده مقصر ، خالی گذاشتن ستون خوانده مانع درخواست تامین نخواهد شد.
در قسمت خواسته باید موضوع و یا عنوان دعوایی را بنویسید که برای آن تقاضای تأمین دلیل می نمایید به این دلیل که شورا باید خواسته را با نوع دلایلی که شما درخواست تامین آن را داده‌اید باهم مطابقت دهد.
همچنین باید اوضاع و احوالی که طبق آن درخواست تامین دلیل می‌دهید در درخواست ذکر نمایید. پس از ارائه‌ی درخواست تامین دلیل که در قالب دادخواست و با پیوست اسناد و مدارک صورت می‌گیرد ، شورا در خصوص پذیرش یا رد این درخواست تصمیم گرفته و مثلاً در موضوع عدم همکاری راننده مقصر تصادف در پرداخت خسارت با صدور قرار تأمین دلیل ، به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می نماید. و پس از پرداخت هزینه‌ی کارشناسی ، کارشناس با برآورد میزان خسارت وارده نسبت به ارسال نظریه کارشناسی به شورا اقدام و شورا نیز نظریه را برایتان ابلاغ می نماید .
نکته : سنجش میزان اعتبار دلایل با محکمه رسیدگی کننده به دعوا است و در برخی موارد صرف وجود تأمین دلیل به معنای محق بودن شما و صدور رأی به نفعتان نخواهد بود
و نکته بعدی در مواردی که رسیدگی به تأمین دلیل فوریت ندارد ، حضور طرف مقابل و اطلاع او نیز لازم اما عدم حضورش مانع انجام بررسی نمی باشد
حال به یک نمونه درخواست تأمین دلیل مبنی بر تعیین میزان خسارت خودرو خواهم پرداخت:

خواندن مطلب  شرایط تسلیم به رای کیفری ( تقاضای اعمال ماده 442 )

تقاضای تامین دلیل مبنی بر تعیین و برآورد میزان خسارت وارده و نیز افت قیمت نسبت به خودروی سواری پراید… سفید به شماره انتظامی … در اثر برخورد خودروی تاکسی آردی زرد رنگ به شماره انتظامی … به رانندگی آقای …

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان …
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند
اینجانب در حال رانندگی با خودروی سواری پراید سفید به شماره انتظامی … در خیابان ……. بودم که ناگهان خودروی تاکسی آردی زرد رنگ به شماره انتظامی … به رانندگی آقای… به شماره ملی … از جلو با عقب خودروی اینجانب برخورد نمود و افسر کارشناس راهور در محل حاضر و خودروی تاکسی آردی زرد رنگ به شماره انتظامی … به رانندگی آقای… به شماره ملی … را مقصر حادثه دانستند، نظر به اینکه خودروی اینجانب دچار صدمات زیادی گردیده است، فلذا به منظور ارزیابی میزان خسارات وارده به استناد ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد میزان خسارت وارده و نیز افت قیمت خودروی سواری پراید سفید به شماره انتظامی … از محضر شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست. با تشکر و احترام مجدد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید