امضا کنید : اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی

در این کارزار به فعالیت های مجلس یازدهم بر ضد نهاد وکالت اعتراض شده و امضا کنندگان خواستار توقف این روند می باشند

امضا کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید