نکاتی که قبل از کفالت یا وثیقه سپاری لازم است رعایت نمایید

در صورتی که بخواهید کفیل دیگران بشوید یا برایشان وثیقه بگذارید لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید
اولا اگر متهم یا حسب مورد محکوم را نتوانید حاضر کنید یا فراری شود وجه الکفاله یا وثیقه طبق شرایطی ضبط خواهد شد
همچنین به این فکر کنید چرا به سراغ شما آمده اند؟ آیا خود فرد، یا اعضای خانواده اش دارای املاک سند دار نبوده‌اند که از شما می خواهند اینکار را انجام دهید ؟
و مهم تر از همه ، حتی اگر واقعا از فرد و خانواده اش شناخت کافی دارید حتما یک تعهدنامه مبنی بر موظف بودن برای حضور به موقع در فرایند های دادرسی و … ، از آن‌ها اخذ نمایید و در صورت نپذیرفتن امضای چنین تعهدی از کفالت یا سپردن وثیقه خودداری کنید

قبل از همه توصیه دارم مواد ۲۱۷ تا ۲۳۶ در قانون آیین دادرسی کیفری ( خواندن قانون از
سامانه ملی قوانین
) را حتماً مطالعه نمایید و شرایطی که باعث اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه می‌شود را در نظر داشته باشید
حال در ادامه این مطلب عدل پیما متن تعهد نامه تقدیمتان می‌شود

موضوع : حضور به موقع متهم / محکوم و جبران خسارت احتمالی
اینجانب متهم / محکوم آقا / خانم با کد ملی و تاریخ تولد متعهد می شوم به موقع در تمام مکان هایی که مرجع قضایی در حدود قانون لازم می داند حاضر شوم و در صورتی که به علت عدم حضور به موقع یا فراری شدن یا امثال آن خسارت مالی به کفیل / وثیقه گذار آقا / خانم به هر نحوی وارد شود علاوه بر جبران خسارات ، مکلف خواهم بود مبلغ دویست میلیون تومان نیز به عنوان وجه التزام حسن انجام تعهد بپردازم
همچنین آقا / خانم با کد ملی و تاریخ تولد شخص متهم / محکوم را برای جبران خسارات احتمالی و وجه التزام حسن انجام تعهد ضمانت نمود
نکته مهم : امضای متعهد و ضامن او و شهودتان حتما در حضور شما و پر کردن مشخصات با رویت کارت ملی صورت گیرد و تعهد نامه در دو نسخه تنظیم گردد

خواندن مطلب  شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی که در قباله ازدواج ذکر شده + نکاتی برای زوجین بالقوه ، قبل از امضای شروط مندرج در عقدنامه

نکته پایانی : اگر چه متن بالا ساده به نظر می رسد ولی احتمال به بار آمدن خسارت زیاد به کفیل / وثیقه گذار را کمرنگ می کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید