لزوم حفظ اطلاعات شخصی کاربران بر کسی پوشیده نیست لذا عدل پیما خود را در برابر اطلاعاتی همچون شماره موبایل و مدارک ارسالی کاربران مسئول می داند و همیشه با به روز نگه داشتن سایت و استفاده از خدمات شرکتی معتبر برای میزبانی در جهت حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران قدم بر می دارد