در صورت قرض به دیگران آن را مکتوب کنید + یک نمونه قرارداد قرض وجه

قرض یکی از عقود معین است که قرض دهنده به یاری قرض گیرنده می‌آید و با اینکار او را در جهت رفع یا جلوگیری از بروز مشکل یاری می‌رساند در حال حاضر اصطلاح قرض بیشتر برای پول به کار می‌رود اما در مورد خوراکی هایی چون برنج یا گندم و امثال آن نیز مصداق دارد . در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آورده شده که : مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند

در این عقد همانند سایر عقود لازم است شرایط عمومی صحت معاملات یعنی عقل ، بلوغ و رشد برای متعاملین وجود داشته باشد

قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است مُقرَض به فردی می‌گویند که قرض می‌دهد ، و

مُقتَرِض: کسی است که قرض می‌گیرد.

باید بدانید اگر حتی به اقوام و یا دوستان خود قرض می‌دهید حتماً موضوع را در یک قرارداد مکتوب نمایید و نکاتی مثل وجه التزام حُسن انجام تعهد و همچنین اخذ ضامن برای طلب خود را قید کنید

لازم به ذکر است قرارداد در دو برگه تنظیم و امضا در حضور شما انجام شود و مشخصات قرض گیرنده را با رویت کارت ملی درج نمایید و بهتر است شهودتان غیر از اعضای خانواده طرفین باشند و شهود هم مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی و کد ملی را قید نمایند

در ادامه این مطلب عدل پیما یک قرارداد قرض می آید تابا استفاده از آن توافقات خود را محکم نمایید

 

به نام دوست

موضوع قرارداد : قرض مبلغی معین

اینجانب آقا / خانمفرزند به کد ملی ………. و با تاریخ تولد ۱۳../…/… به عنوان قرض گیرنده در حضور شهود اقرار نموده و گواهی می دهم که در تاریخ مبلغ ( با حروف و عدد درج گردد )

از آقا / خانم به عنوان قرض دهنده ، دریافت نموده ام/ خواهم نمود و متعهد می گردم تا تاریخ کل مبلغ فوق را با شرایط زیر به ایشان عودت بدهم و در صورت تاخیر روزانه مبلغ دویست هزار تومان به عنوان وجه التزام حسن انجام تعهد به ایشان بپردازم .

شرایط :

۱- این پول از طریق واریز به حساب بانکی قرض گیرنده تحویل ایشان شده است / می شود

۲ _ چنانچه قرض گیرنده از عودت وجه و تسلیم بدهی خود در این قرارداد استنکاف نماید آقای/خانم به شماره ملی و با تاریخ تولد به عنوان ضامن، قرض گیرنده را ضمانت نموده است و تعهد می کند در صورت مطالبه اصل بدهی و عندالزوم هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر و تأدیه را بپردازد و مسئولیتی در قبال وجه التزام حسن انجام تعهد نخواهد داشت

۳ _ قرض گیرنده با امضای این قرارداد اقرار بر آگاهی خود می نماید که متعهد شده است پس از گذشت مهلت مقرر برای بازگرداندن قرض، و تا زمان واریز کامل مبلغ بدهی توسط ایشان یا ضامنشان پرداخت وجه التزام حسن انجام تعهد را بر عهده خواهد داشت به این معنی که حتی اگر بیشتر پول پرداخت شده باشد محاسبه روزانه مبلغ وجه التزام تا پرداخت کامل اصل مبلغ قرض داده شده ادامه خواهد داشت

۴ : قرض دهنده نمی‌تواند زودتر از زمان معین شده مبلغ واریزی را طلب کند اما قرض گیرنده می‌تواند مبلغ را زودتر از موعد برگرداند

۵ : ملاک تصفیه مبلغ قرض پولی است که قرض گیرنده یا ضامن او به حساب قرض دهنده واریز می‌کنند یا خدای نکرده پس از طرح دعوا و قطعیت حکم از طریق اجرای احکام دادگستری از آن‌ها دریافت خواهد شد

_ نکته پایانی : اگر مراودات مالی بین قرض دهنده و قرض گیرنده یا با ضامن وجود دارد داشتن قرارداد مستقل برای آن مراودات مانع سوء‌ استفاده احتمالی قرض گیرنده مبنی بر ادعای پرداخت و تصفیه بدهی خواهد شد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید