آیا پدر و مادر و فرزندان می توانند از هبه هایی که به هم داشته اند رجوع نمایند ؟ هبه بین زوجین چه وضعیتی دارد ؟

فارغ از بحث محبت بین پدر و مادر و فرزندان و تلاش والدین برای موفق شدن و دیدن موفقیت فرزند می خواهم به این بحث وارد شوم آیا مثلا مادر می تواند گوشی موبایلی که به فرزندش هبه داده را پس بگیرد ؟
اگر موضوع برایتان جالب است در ادامه همراه عدل پیما باشید

طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی واهب ( هبه دهنده ) اگر پدر و مادر و یا فرزند مُتَّهِب هبه گیرنده ) باشد امکان رجوع از هبه وجود ندارد مگر اینکه یکی از شرایط عقد هبه رعایت نشده باشد
مثلا اگر مادر به شوخی و بدون قصد هبه ، به فرزند گفته باشد بیا این گوشی برای شما که در اینجا به دلیل فقدان قصد هبه باطل است و یکی از موارد دیگر به قبض ندادن عین موهوبه است فرضا مادر گوشی را خودش استفاده کند ( برداشتن گوشی توسط فرزند بدون اجازه مادر شرط قبض را محقق نمی کند(
اگر گوشی در اختیار فرزند باشد و مادر با علم به این موضوع بگوید گوشی را به شما هبه کردم عقد محقق گردیده و غیر قابل رجوع است مگر با توافق طرفین اقاله ( به هم زدن عقد با اراده و توافق دو طرف ) گردد
علاوه بر مورد بالا اگر بعد از تحقق عقد هبه ، مال به دیگری فروخته گردد و یا از بین برود و یا اینکه تغییری روی آن انجام شود که دیگر همان کالا محسوب نشود نیز هبه غیر قابل رجوع می باشد ( مثلا النگوی طلا ذوب و به انگشتر تغییر یابد )
و در موردی که اگر هبه معوض بوده و عوض ( مثلاً فروختن مالی به قیمت معین به واهب محقق نگردد هبه قابل رجوع می‌باشد
)

خواندن مطلب  نکاتی برای جلوگیری از به دام افتادن در تور کلاهبرداران اینترنتی و نحوه اقدام قانونی علیه آنان

هبه ای که به همسر می شود قابل رجوع است مگر از مصادیق بند های ۲ تا ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی محسوب گردد
مواد مرتبط
ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتیکه مُتّهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتیکه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.
۳) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت مُتّهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود مُتّهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اِذن واهب اثری‌ ندارد.

ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجاناً بکس دیگری تملیک میکند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را مُتّهب، مالی را‌ که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید